Giải thích idiom: Go the extra mile

Học idiom "như người bản xứ" theo cách dễ nhớ nhất và hướng dẫn để sử dụng đúng và linh hoạt trong phần thi IELTS SPEAKING
· Idiom

Bên cạnh hướng dẫn em học "TẤT TẦN TẬT" IDIOMS THÀNH NGỮ THƯỜNG GẶP NHẤT BẮT ĐẦU BẰNG C, IELTS TUTOR còn hướng dẫn thêm cách dùng idiom trong từng hoàn cảnh cụ thể, để giúp em nâng cao khả năng IELTS SPEAKING một cách nhanh nhất.

I. Vì sao nên "HỌC IDIOM TRONG NGỮ CẢNH"?

  • Vì khi học idiom trong ngữ cảnh, bạn sẽ hiểu rõ và nhớ idiom lâu hơn. Nhờ vậy, lúc đi thi IELTS SPEAKING, bạn sẽ ứng dụng idiom đó 1 cách linh hoạt và chính xác nhất. 
  • Chuyên mục này sẽ sử dụng những idiom thường xuất hiện trong phim ảnh, bài viết của người bản xứ. Cách học này giúp chúng ta tránh tình trạng “học vẹt” hoặc học nhưng không áp dụng đúng. 

II. Giải thích idiom: Go the extra mile

[HỌC IDIOM TRONG NGỮ CẢNH] Go the extra mile

Mang nghĩa"cố gắng, đòi hỏi, nỗ lực, thường dùng để nhấn mạnh việc bạn sẵn sàng cố gắng hết sức, hoàn thành công việc vượt trên cả mong đợi"

=To go beyond what is necessary or expected in order to please someone, achieve something, or get something done correctly. If you go the extra mile, you make a special effort to do or achieve something.

👉 Synonyms: go beyond/exceed expectations, go above and beyond.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • They are prepared to go the extra mile to establish peace. Họ đã sẵn sàng cố gắng hơn nữa để thiết lập hòa bình. 
  • We are prepared to go the extra mile to establish peace. Chúng ta đòi hỏi phải nỗ lực thêm để thiết lập hòa bình. 
  • I like doing business with that company. They always go the extra mile. Tôi thích làm việc với công ty đó. Họ luôn luôn làm vừa lòng khách hàng.
  • She is the greatest teacher I've ever known. She is always willing to go the extra mile for her students.(IELTS TUTOR giải thích: Cô ấy là giáo viên tuyệt vời nhất tôi từng biết. Cô luôn sẵn sàng nỗ lực nhiều hơn nữa vì học sinh của mình)

  • She's always willing to go the extra mile to help a friend (IELTS TUTOR giải thích: Cô ấy luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn bè hết mức)

  • I expert you, my son, to go the extra mile (IELTS TUTOR giải thích: Con trai, bố hi vọng con sẽ vượt ngoài kì vọng của bố)

📍 Như vậy, IELTS TUTOR xin tổng hợp lại “go the extra mile” sử dụng trong hoàn cảnh khi bạn làm điều gì đó vượt qua mức mong đợi của người khác.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE