Giải thích phrasal verb: bring together

· Phrasal Verb

Bên cạnh Giải thích phrasal verb: bring together IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. "bring A and B together"là phrasal verb ngoại động từ

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa"hoà giải"

=to help two people or groups to end a disagreement

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • The loss of their son brought the two of them together.
 • The disaster brought the community together. 
 • He is trying to bring together the disparate elements of three cultural viewpoints. (IELTS TUTOR giải thích:  Anh ta đang cố gắng kết hợp các yếu tố khác nhau của ba quan điểm văn hóa)
 • The event will bring together many experts. (IELTS TUTOR giải thích:  Sự kiện sẽ gom lại nhiều chuyên gia)
 • A common interest in chess brought them together.

2. Mang nghĩa"gom lại, kết hợp..."

=to combine a number of people, things, or activities in one place, under one title, for one purpose, etc.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • A school brings together in a single location many activities of educational value. 
  • The best sort of connecting occurs when you can bring together two people from entirely different worlds. (IELTS TUTOR giải thích:  Kết nối tuyệt vời nhất là khi bạn giới thiệu hai người đến từ hai thế giới hoàn toàn khác nhau)
  • The exhibition brought together works by Henri Cartier-Bresson, Manuel Alvarez Bravo, and Walker Evans.
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc

  >> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0