Giải chi tiết Đề thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2022 mã đề 404 (Question 44: "My mum gave me some pocket money," said Jerry.)

· Giải đề thi từng câu

Bên cạnh Phân tích + Sửa bài "The chart shows British Emigration to selected destinations between 2004 and 2007" IELTS WRITING TASK 1 (bar graph), IELTS TUTOR hướng dẫn Giải chi tiết Đề thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2022 mã đề 404 (Question 44: "My mum gave me some pocket money," said Jerry.)

I. Giải full đề thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2022 mã đề 404

II. Giải Question 44: "My mum gave me some pocket money," said Jerry.

1. Câu hỏi

Question 44: "My mum gave me some pocket money," said Jerry.

A. Jerry said that his mum gives him some pocket money.

B. Jerry said that my mum gives me some pocket money.

C. Jerry said that his mum had given him some pocket money.

D. Jerry said that my mum gave me some pocket money.

2. IELTS TUTOR hướng dẫn

Đáp án câu 44 là C.

IELTS TUTOR lưu ý:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cap tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0