Giải chi tiết Đề thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2022 mã đề 404 (Question 43: It is possible that he will not attend the meeting.)

· Giải đề thi từng câu

Bên cạnh Phân tích đề Many companies nowadays sponsor sport as a way of advertising themselves. Some people think that it is good for the world of sport. Others say there are disadvantages. Discuss both view and give opinion (ĐỀ THI 22/8/2020) HS IELTS TUTOR đạt 6.5 IELTS WRITING, IELTS TUTOR hướng dẫn Giải chi tiết Đề thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2022 mã đề 404 (Question 43: It is possible that he will not attend the meeting.)

I. Giải full đề thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2022 mã đề 404

II. Giải Question 43: It is possible that he will not attend the meeting.

1. Câu hỏi

Question 43: It is possible that he will not attend the meeting.

A. He needn't attend the meeting.

B. He may not attend the meeting.

C. He must attend the meeting.

D. He shouldn't attend the meeting.

2. IELTS TUTOR hướng dẫn

Đáp án câu 43 là B.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Câu đề bài có nghĩa là Có khả năng là anh ấy sẽ không tham dự cuộc họp.
  • Câu viết lại phù hợp là B. Anh ấy có thể không tham dự cuộc họp. >> IELTS TUTOR gợi ý Phân biệt May – might
  • Các câu còn lại có nghĩa không phù hợp.
    • A. Anh ấy không cần tham gia cuộc họp.
    • C. Anh ấy phải tham gia cuộc họp. >> IELTS TUTOR gợi ý Phân biệt MUST & HAVE TO tiếng anh
    • D. Anh ấy không nên tham dự cuộc họp.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cap tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0