Giải chi tiết Đề thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2022 mã đề 404 (Question 45: She last wrote to her pen pal 6 months ago.)

· Giải đề thi từng câu

Bên cạnh Phân tích + Sửa bài "The chart shows British Emigration to selected destinations between 2004 and 2007" IELTS WRITING TASK 1 (bar graph), IELTS TUTOR hướng dẫn Giải chi tiết Đề thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2022 mã đề 404 (Question 45: She last wrote to her pen pal 6 months ago.)

I. Giải full đề thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2022 mã đề 404

II. Giải Question 45: She last wrote to her pen pal 6 months ago.

1. Câu hỏi

Question 45: She last wrote to her pen pal 6 months ago.

A. She didn't write to her pen pal for 6 months.

B. She won't write to her pen pal for 6 months.

C. She hasn't written to her pen pal for 6 months.

D. She has written to her pen pal for 6 months.

2. IELTS TUTOR hướng dẫn

Đáp án câu 45 là C.

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Câu đề bài có nghĩa là Lần cuối cùng cô ấy viết cho người bạn qua thư của mình là 6 tháng trước.
  • Câu viết lại có cụm từ “for 6 months” là dấu hiệu của thì hiện tại hoàn thành. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng giới từ "for" tiếng anh 
  • Cấu trúc: S + have/ has (not) + Vp2/ed. >> IELTS TUTOR hướng dẫn từ a đến z cách dùng thì hiện tại hoàn thành
  • Câu viết lại đúng là C. Cô ấy đã không viết thư cho bạn thân trong 6 tháng.
  • Đáp án A và B sử dụng thì không phù hợp, đáp án D có nghĩa không phù hợp.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cap tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0