Giải chi tiết Đề thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2022 mã đề 404 (Question 14: You should ............. the form and hand it in as soon as possible.)

· Giải đề thi từng câu

Bên cạnh Phân tích + Sửa bài hs đạt 7.0 "The chart below shows waste collection by a recycling centre from 2011 to 2015" IELTS WRITING TASK 1 (bar graph), IELTS TUTOR hướng dẫn Giải chi tiết Đề thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2022 mã đề 404 (Question 14: You should ............. the form and hand it in as soon as possible.)

I. Giải full đề thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2022 mã đề 404

II. Giải Question 14: You should ............. the form and hand it in as soon as possible.

1. Câu hỏi

Question 14: You should ............. the form and hand it in as soon as possible.

A. give up B. fill in C. put up D. go on

2. IELTS TUTOR hướng dẫn

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cap tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0