Giải chi tiết Đề thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2022 mã đề 404 (Question 15: A new restaurant in our district ........ two days ago.)

· Giải đề thi từng câu

Bên cạnh Phân tích + Sửa bài "The chart shows British Emigration to selected destinations between 2004 and 2007" IELTS WRITING TASK 1 (bar graph), IELTS TUTOR hướng dẫn Giải chi tiết Đề thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2022 mã đề 404 (Question 15: A new restaurant in our district ................. two days ago.)

I. Giải full đề thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2022 mã đề 404

II. Giải Question 15: A new restaurant in our district ................. two days ago.

1. Câu hỏi

Question 15: A new restaurant in our district ................. two days ago.

A. opens B. open C. was opened D. have opened

2. IELTS TUTOR hướng dẫn

  • Đáp án câu 15 là C.
  • IELTS TUTOR lưu ý:
    • “two days ago” là dấu hiệu của thì Quá khứ đơn. >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng thì quá khứ đơn
    • Cấu trúc bị động ở thì Quá khứ đơn: S + was/were + V2 >> IELTS TUTOR hướng dẫn CÁCH DÙNG PASSIVE VOICE TRONG TIẾNG ANH
    • Câu này có nghĩa là Một nhà hàng mới ở quận chúng tôi đã được khai trương hai ngày trước.
    • Các từ còn lại được chia ở thì không phù hợp.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cap tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0