Giải chi tiết Đề thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2022 mã đề 404 (Question 13: The teacher tries her best to ................ sure that her students can understand her explanations.)

· Giải đề thi từng câu

Bên cạnh Phân tích + Sửa bài hs đạt 7.0 "The chart below shows waste collection by a recycling centre from 2011 to 2015" IELTS WRITING TASK 1 (bar graph), IELTS TUTOR hướng dẫn Giải chi tiết Đề thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2022 mã đề 404 (Question 13: The teacher tries her best to ................ sure that her students can understand her explanations.)

I. Giải full đề thi môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2022 mã đề 404

II. Giải Question 13: The teacher tries her best to ................ sure that her students can understand her explanations.

1. Câu hỏi

Question 13: The teacher tries her best to ................ sure that her students can understand her explanations.

A. keep B. get C. make D. go

2. IELTS TUTOR hướng dẫn

  • Đáp án câu 13 là C.
  • IELTS TUTOR lưu ý:
    • Make sure (idiom): đảm bảo, chắc chắn >> IELTS TUTOR lưu ý về Idiom (thành ngữ) trong IELTS 
    • Câu này có nghĩa là Giáo viên cố gắng hết sức để đảm bảo rằng sinh viên có thể hiểu được những lời giải thích của cô.
    • Các từ còn lại (keep, get, go) không phù hợp.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cap tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0