[HỌC IDIOM TRONG NGỮ CẢNH] On the same page

Học idiom "như người bản xứ" theo cách dễ nhớ nhất và hướng dẫn để sử dụng đúng và linh hoạt trong phần thi IELTS SPEAKING

· Idiom

Bên cạnh hướng dẫn em từng bước một cách làm dạng bài Fill in the gap IELTS READING, IELTS TUTOR còn hướng dẫn thêm cách dùng idiom trong từng hoàn cảnh cụ thể, để giúp em nâng cao khả năng IELTS SPEAKING một cách nhanh nhất.

[HỌC IDIOM TRONG NGỮ CẢNH] On the same page

On the same page: to understand and agree with what is being done or suggested.

👉 Nghĩa Tiếng Việt: Đồng ý với ai đó về việc gì, cùng ý hiểu với ai đó về vấn đề, hay hoàn cảnh gì đó.

👉 Synonyms: agree = go along with = concur

📍 Áp dụng trong câu:

💥 "We are on the same page" đồng nghĩa với câu " I can't agree more"

💥 I hope that everybody Is On The Same Page

=> Tôi hi vọng rằng mọi người đều hiểu vấn đề này.

💥 “I want to make sure we're all on the same page before we proceed with a plan of action.”

=> Tôi muốn đảm bảo chúng ta cùng đồng ý trước khi tiến hành dự án.

📍 Như vậy, IELTS TUTOR xin tổng hợp lại nếu hai người cùng đang “ở cùng một trang” trong một cuốn sách thì có nghĩa là họ đang cùng đọc một thứ. Nếu bạn đang “on the same page” với ai đó thì có nghĩa là bạn đang cùng có chung một suy nghĩ. Nó có nghĩa là bạn có cùng ý kiến về một ai đó hay cái gì đó, hoặc bạn cùng có một cách hiểu chung về một chủ đề.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK