Cách đặt câu hỏi "Which/ How/ Whose/ What" tiếng Anh

· Grammar

Chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc Gia thật tốt với Hướng dẫn giải chi tiết từ A đến Z Đề thi môn tiếng Anh THPT QG năm 2020 (mã đề 405)Cách học IELTS READING hiệu quả, ngoài ra các em còn cần năm kỹ cách đặt câu hỏi với Which/ How/ Whose/ What trong tiếng Anh để đạt điểm cao trong kỳ thi sắp tới nhé!

1. Cách đặt câu hỏi với 3W: Which/ Whose/ What

1.1. Which: 

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Which /wɪtʃ/ - pronoun
 • Là từ dùng để hỏi trong tiếng anh.
 • Nghĩa là “cái gì, cái nào”.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Which will you have, milk or cereal? (IELTS TUTOR giải thích: Bạn sẽ dùng sữa hay ngũ cốc?)
 • What do you have for brunch? (IELTS TUTOR giải thích: Bạn ăn gì cho bữa sáng muộn?)

1.2. Whose

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Whose /huːz/ - pronoun
 • Là hình thức sở hữu của Who. 
 • Được dùng để hỏi “của ai”.
 • IELTS TUTOR xét ví dụ: Whose bike is this? (IELTS TUTOR giải thích: Chiếc xe này của ai?)

1.3. What

IELTS TUTOR lưu ý:

 • What /wɒt/ - pronoun
 • Được dùng để hỏi “cái gì, cái nào”. 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • What time is it? (IELTS TUTOR giải thích: Mấy giờ rồi?)
 • What is your car brand? (IELTS TUTOR giải thích: Hãng xe hơi của bạn là gì?)

1.4. Cách đặt câu với Which/ Whose/ What

Cách đặt câu hỏi với Which How Whose What trong tiếng Anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Từ để hỏi thường được viết ở đầu câu hỏi. 
 • Từ để hỏi có thể làm chủ từ / chủ ngữ (subject) hay túc từ / tân ngữ (object) và bổ ngữ (modifier / adverb).

1.4.1. Question-words used as subjects (Which/ Whose/ What làm chủ từ)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Câu hỏi có tử để hỏi làm chủ từ có cấu trúc như câu phát biểu (Declarative sentences – Statements).
 • Cấu trúc: Which/ Whose/ What + Va + S + Vm + O / A?

Trong đó: 

 • Va: auxiliary verb: trợ động từ
 • Vm: main verb: động từ chính

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Who can answer the question?  (IELTS TUTOR giải thích: Ai có thể trả lời câu hỏi?)
 • What is in the box? (IELTS TUTOR giải thích: Cái gì ở trong hộp?)
 • Whose book is on this table? IELTS TUTOR giải thích: (Cuốn sách của ai trên bàn này?)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Whose là hình thức sở hữu của Who được dùng để hỏi “của ai”.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 •  Whose is this umbrella? => It’s mine. IELTS TUTOR giải thích: (Cái ô này của ai? => Của tôi.)
 • Whose được dùng như một tính từ nghi vấn và theo sau Whose phải có một danh từ.
 • Whose pen are you using? (IELTS TUTOR giải thích: Bạn đang dùng cây bút của ai đấy?)
 • Whose books are they reading? (IELTS TUTOR giải thích: Họ đang đọc sách của ai thế?)

1.4.2. Question-words used as objects (Which/ Whose/ What làm túc từ).

IELTS TUTOR lưu ý:

Trường hợp 1: With auxiliary verbs (IELTS TUTOR giải thích: Với trợ động từ >> IELTS TUTOR hướng dẫn Auxiliary verbs - Trợ động từ cấu trúc & cách dùng).

 • Cấu trúc: Which/ Whose/ What + Va + S + Vm + A?

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • What can we do now? (IELTS TUTOR giải thích: Bây giờ chúng ta có thể làm gì?)
 • Which do you like, the blue one or the black one? (IELTS TUTOR giải thích: Bạn thích cái nào, cái xanh hay cái đen?)

Trường hợp 2: With ordinary verbs (IELTS TUTOR giải thích: Với động từ thường).

 • Cấu trúc: Which/ Whose/ What + do + S + Vm + A?

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • What does he do? (IELTS TUTOR giải thích: Anh ấy làm nghề gì?)
 • Which fruit does he like? (IELTS TUTOR giải thích: Anh ấy thích trái cây nào?)

2. Cách đặt câu hỏi với How

2.1. How

IELTS TUTOR lưu ý:

 • How /haʊ/ - adverb
 • Dùng để thay cho người, giữ nhiệm vụ chủ từ trong câu.
 • IELTS TUTOR xét ví dụ: How can answer that question? (IELTS TUTOR giải thích: Làm thế nào có thể trả lời câu hỏi đó?) => IELTS TUTOR giải thích: How là chủ từ của Can.

2.2. Cách đặt câu hỏi với How

Cách đặt câu hỏi với Which How Whose What trong tiếng Anh

2.2.1. How + be + noun? (Cái đó như thế nào?)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Cách dùng: Dùng để hỏi về tính chất của một sự vật, sự việc, hiện tượng nào đó trong cuộc sống.
 • IELTS TUTOR xét ví dụ: How is your work? – It’s fine. I love my work. (IELTS TUTOR giải thích: Công việc của bạn thế nào? => Vẫn tốt. Tôi yêu công việc của mình.)

2.2.2. How often …?

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Cách dùng: Dùng để hỏi tần suất, mức độ thường xuyên của hành động được thực hiện bởi ai đó.
 • IELTS TUTOR xét ví dụ:  How often do you swim? (IELTS TUTOR giải thích: Cậu có thường xuyên đi bơi không?)

2.2.3. How long …? (Bao lâu?)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Cách dùng: Dùng để hỏi khoảng thời gian của hành động, sự việc.
 • IELTS TUTOR xét ví dụ: How long does it take to get to Da Nang City by bus? (IELTS TUTOR giải thích: Mất bao lâu để tới Da Nang bằng xe buýt?)

2.2.4. How + adj + noun?

IELTS TUTOR lưu ý:

 • How có thể kết hợp với nhiều tính từ để đặt câu hỏi về thông tin chi tiết của một vật, sự việc nào đó.
 • IELTS TUTOR xét ví dụ: How tall is the Everest? (IELTS TUTOR giải thích: Núi Everest cao bao nhiêu?)

2.2.5. How many/How much …?

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Cách cùng: Dùng để hỏi về số lượng của danh từ đếm được, danh từ không đếm được trong tiếng Anh.
 • IELTS TUTOR xét ví dụ: How many people will attend the event next month? (IELTS TUTOR giải thích: Có bao nhiêu người sẽ có mặt tại sự kiên tháng sau?)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • How much còn được sử dụng để hỏi giá cả của đồ vật. 
 • How much là cấu trúc là câu hỏi duy nhất để hỏi về giá cả trong tiếng Anh.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • How much does this apartment cost? (IELTS TUTOR giải thích: Căn hộ này có giá bao nhiêu?)
 • How many và how much giống nhau về ngữ pháp và chỉ có một chút khác biệt khi sử dụng về ngữ nghĩa.

2.2.6. How about + V-ing? (Còn về … thì sao?)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Cách dùng: Dùng để làm câu đề nghị người khác làm một việc gì đó, how about = what about.
 • IELTS TUTOR xét ví dụ: How about going on a picnic this weekend? = What about going on a picnic this weekend? (IELTS TUTOR giải thích: Còn đi dã ngoại cuối tuần này thì sao?)

2.2.7. How do + S + V? (Làm như thế nào?)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Cách dùng: Dùng để hỏi cách thức làm một việc gì đó.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • How do you add this button? (IELTS TUTOR giải thích: Bạn thêm cái nút này như thế nào vậy?)
 • How do you do! => IELTS TUTOR giải thích: Đây là 1 câu xã giao, lịch sự dùng trong lần đầu bạn gặp ai đó. 

2.2.8. How + adverb/adjective + S + V?

IELTS TUTOR lưu ý:

Cách dùng: Dùng để thể hiện ý kiến cảm thán hay nhận xét chủ quan của người nói.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • How cold this weather is. (IELTS TUTOR giải thích: Trời lạnh quá!)
 • How interesting this book is. (IELTS TUTOR giải thích: Cuốn sách thú vị quá!)
 • How beautiful this girl is. (IELTS TUTOR giải thích: Cô gái ấy đẹp quá!)

2.2.9. How + trợ động từ chia thì + S + V-inf + O?

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Cách dùng: Trong văn nói, How có thể được dùng trong cả hai trường hợp chủ từ và túc từ. 

IELTS TUTOR xét ví dụ: How do they help you this morning? – (IELTS TUTOR giải thích: Làm sao họ có thể giúp bạn sáng nay?)

 • How ở dạng xác định và động từ trong câu hỏi.

IELTS TUTOR xét ví dụ: How is going to London with Daisy? – (IELTS TUTOR giải thích: Làm thế nào là đi đến London với Daisy?)

 • How đứng sau bởi một tính từ (an adjective) hoặc một trạng từ (an adverb).

IELTS TUTOR xét ví dụ: How fast does his car run? (How + adverb) (IELTS TUTOR giải thích: Xe của ông ấy chạy nhanh thế nào?)

3. Phân biệt Which - What

IELTS TUTOR lưu ý:

Giống nhau: 

 • Which và what đều có ý nghĩa là “cái gì, cái nào”.

Khác nhau:

 • Trong câu hỏi với Which sẽ có câu trả lời hạn chế về một trong những thứ được đề cập đến trong câu.
 • Câu hỏi với What thì không giới hạn đáp án.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Which kind of movies do you prefer, romance movies or action movies? (IELTS TUTOR giải thích: Bạn thích thể loại phim nào hơn, phim lãng mạn hay viễn tưởng?)
 • What movies do you usually watch? (IELTS TUTOR giải thích: Bạn thường xuyên xem phim gì?)

=> IELTS TUTOR giải thích: Câu hỏi với Which giới hạn câu trả lời giữa phim lãng mạn và phim viễn tưởng, trong khi câu hỏi với What chỉ hỏi về bộ phim mà người được hỏi thường xuyên xem, người được hỏi có thể trả lời nhiều loại phim và mô tả về nó.

 • Which có thể dùng để đặt câu hỏi với which về người
 • What chỉ được dùng để chỉ sự vật, hiện tượng. 
 • Câu hỏi với hat có thể dùng để hỏi về đặc trưng, tính chất liên quan đến con người chứ không được dùng trực tiếp để hỏi người. 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Which of you agree with our new regulations? (IELTS TUTOR giải thích: Những ai đồng ý với quy định mới của chúng ta nào?)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • What là từ để hỏi thông dụng bậc nhất trong tiếng Anh.
 • Có thể sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau để đặt câu hỏi về những chủ đề riêng biệt.

Trường hợp 1: What để hỏi nghề nghiệp

 • IELTS TUTOR xét ví dụ: What is John? = What does John do? (IELTS TUTOR giải thích: John làm nghề gì?)

Trường hợp 2: What để hỏi hình dáng, vẻ ngoài của con người

 • IELTS TUTOR xét ví dụ: What is Mary like? = What does Mary look like? (IELTS TUTOR giải thích: Mary trông như thế nào?)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Which, what còn có sự khác nhau về vai trò trong câu
 • Which có thể được dùng làm đại từ quan hệ, thay thế cho danh từ đã được nhắc đến trước đó.

IELTS TUTOR xét ví dụ: I bought two books, both of which I really like. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi đã mua 2 cuốn sách, cả 2 cuốn tôi đều thực sự thích.) => Đại từ “which” thay thế cho danh từ “books” đứng trước.

 • Which mang ý nghĩa là “bất cứ … nào”.

IELTS TUTOR xét ví dụ: Try which way you can, please! (IELTS TUTOR giải thích: Hãy thử bất cứ cách nào bạn có thể!)

 • What có thẻ sử dụng trong 1 số trường hợp như what for (để làm gì), so what (thì đã sao), what’s up? (có chuyện gì).

4. Bài tập

Cách đặt câu hỏi với Which How Whose What trong tiếng Anh

IELTS TUTOR lưu ý:

Bài 1: Điền which hoặc what thích hợp vào chỗ trống

 1. —– boys can do this exercise?
 2. —– color is your daughter’s hair?
 3. —– do you often do after very lesson?
 4. —– is the best choice for me?

Bài 2: Điền từ thích hợp vào chỗ trống.

 1. What is … of his secretary?
 2. What … of clothes does she like?
 3. What … to his father?
 4. What do you buy followers…?

Bài 3: Tìm từ thích hợp điền vào chỗ còn thiếu

 1. A. How —– is the final exam? B. Very difficult!
 2. A. How —– does the chair cost? B. About $45
 3. A. How —– does the drama last? B. About 1 hour.
 4. A. How —– going to the cinema? B. I love it!

5. Đáp án

Bài tập 1:

 1. Which boys can do this exercise? 
 2. What color is your daughter’s hair? 
 3. What do you often do after very lesson? 
 4. Which is the best choice for me? 

Bài tập 2: 

 1. What is the name of his secretary?
 2. What kind of clothes does she like? 
 3. What happened to his father? 
 4. What do you buy follower for? 

Bài tập 3:

 1. A. How difficult is the final exam? 
 2. A. How much does the chair cost? 
 3. A. How long does the dramma last? 
 4. A. How about going to the cinema?

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE