Cách đặt câu hỏi "Which/ How/ Whose/ What" tiếng Anh

Chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc Gia thật tốt với Hướng dẫn giải chi tiết từ A đến Z Đề thi môn tiếng Anh THPT QG năm 2020 (mã đề 405), ngoài ra các em còn cần năm kỹ cách đặt câu hỏi với Which/ How/ Whose/ What trong tiếng Anh để đạt điểm cao trong kỳ thi sắp tới nhé!

1. Cách đặt câu hỏi với 3W: Which/ Whose/ What

1.1. Which: 

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Which /wɪtʃ/ - pronoun
 • Là từ dùng để hỏi trong tiếng anh.
 • Nghĩa là “cái gì, cái nào”.

Ex:

 • Which will you have, milk or cereal? (Bạn sẽ dùng sữa hay ngũ cốc?)
 • What do you have for brunch? (Bạn ăn gì cho bữa sáng muộn?)

1.2. Whose

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Whose /huːz/ - pronoun
 • Là hình thức sở hữu của Who. 
 • Được dùng để hỏi “của ai”.
 • Ex: Whose bike is this? (Chiếc xe này của ai?)

1.3. What

IELTS TUTOR lưu ý:

 • What /wɒt/ - pronoun
 • Được dùng để hỏi “cái gì, cái nào”. 

Ex: 

 • What time is it? (Mấy giờ rồi?)
 • What is your car brand? (Hãng xe hơi của bạn là gì?)

1.4. Cách đặt câu với Which/ Whose/ What

Cách đặt câu hỏi với Which How Whose What trong tiếng Anh

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Từ để hỏi thường được viết ở đầu câu hỏi. 
 • Từ để hỏi có thể làm chủ từ / chủ ngữ (subject) hay túc từ / tân ngữ (object) và bổ ngữ (modifier / adverb).

1.4.1. Question-words used as subjects (Which/ Whose/ What làm chủ từ)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Câu hỏi có tử để hỏi làm chủ từ có cấu trúc như câu phát biểu (Declarative sentences – Statements).
 • Cấu trúc: Which/ Whose/ What + Va + S + Vm + O / A?

Trong đó: 

 • Va: auxiliary verb: trợ động từ
 • Vm: main verb: động từ chính

Ex: 

 • Who can answer the question?  (Ai có thể trả lời câu hỏi?)
 • What is in the box? (Cái gì ở trong hộp?)
 • Whose book is on this table? (Cuốn sách của ai trên bàn này?)

Lưu ý: 

 • Whose là hình thức sở hữu của Who được dùng để hỏi “của ai”.

Ex:  Whose is this umbrella? => It’s mine. (Cái ô này của ai? => Của tôi.)

 • Whose được dùng như một tính từ nghi vấn và theo sau Whose phải có một danh từ.

Ex:

 • Whose pen are you using? (Bạn đang dùng cây bút của ai đấy?)
 • Whose books are they reading? (Họ đang đọc sách của ai thế?)

1.4.2. Question-words used as objects (Which/ Whose/ What làm túc từ).

IELTS TUTOR lưu ý:

Trường hợp 1: With auxiliary verbs (Với trợ động từ).

 • Cấu trúc: Which/ Whose/ What + Va + S + Vm + A?

Ex:

 • What can we do now? (Bây giờ chúng ta có thể làm gì?)
 • Which do you like, the blue one or the black one? (Bạn thích cái nào, cái xanh hay cái đen?)

Trường hợp 2: With ordinary verbs (Với động từ thường).

 • Cấu trúc: Which/ Whose/ What + do + S + Vm + A?

Ex:

 • What does he do? (Anh ấy làm nghề gì?)
 • Which fruit does he like? (Anh ấy thích trái cây nào?)

2. Cách đặt câu hỏi với How

2.1. How

IELTS TUTOR lưu ý:

 • How /haʊ/ - adverb
 • Dùng để thay cho người, giữ nhiệm vụ chủ từ trong câu.
 • Ex: How can answer that question? (Làm thế nào có thể trả lời câu hỏi đó?) => How là chủ từ của Can.

2.2. Cách đặt câu hỏi với How

Cách đặt câu hỏi với Which How Whose What trong tiếng Anh

2.2.1. How + be + noun? (Cái đó như thế nào?)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Cách dùng: Dùng để hỏi về tính chất của một sự vật, sự việc, hiện tượng nào đó trong cuộc sống.
 • Ex: How is your work? – It’s fine. I love my work. (Công việc của bạn thế nào? => Vẫn tốt. Tôi yêu công việc của mình.)

2.2.2. How often …?

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Cách dùng: Dùng để hỏi tần suất, mức độ thường xuyên của hành động được thực hiện bởi ai đó.
 • Ex: How often do you swim? (Cậu có thường xuyên đi bơi không?)

2.2.3. How long …? (Bao lâu?)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Cách dùng: Dùng để hỏi khoảng thời gian của hành động, sự việc.
 • Ex: How long does it take to get to Da Nang City by bus? (Mất bao lâu để tới Da Nang bằng xe buýt?)

2.2.4. How + adj + noun?

IELTS TUTOR lưu ý:

 • How có thể kết hợp với nhiều tính từ để đặt câu hỏi về thông tin chi tiết của một vật, sự việc nào đó.
 • Ex: How tall is the Everest? (Núi Everest cao bao nhiêu?)

2.2.5. How many/How much …?

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Cách cùng: Dùng để hỏi về số lượng của danh từ đếm được, danh từ không đếm được trong tiếng Anh.
 • Ex: How many people will attend the event next month? (Có bao nhiêu người sẽ có mặt tại sự kiên tháng sau?)

Lưu ý:

 • How much còn được sử dụng để hỏi giá cả của đồ vật. 
 • How much là cấu trúc là câu hỏi duy nhất để hỏi về giá cả trong tiếng Anh.

Ex: How much does this apartment cost? (Căn hộ này có giá bao nhiêu?)

 • How many và how much giống nhau về ngữ pháp và chỉ có một chút khác biệt khi sử dụng về ngữ nghĩa.

2.2.6. How about + V-ing? (Còn về … thì sao?)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Cách dùng: Dùng để làm câu đề nghị người khác làm một việc gì đó, how about = what about.
 • Ex: How about going on a picnic this weekend? = What about going on a picnic this weekend? (Còn đi dã ngoại cuối tuần này thì sao?)

2.2.7. How do + S + V? (Làm như thế nào?)

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Cách dùng: Dùng để hỏi cách thức làm một việc gì đó.

Ex: 

 • How do you add this button? (Bạn thêm cái nút này như thế nào vậy?)
 • How do you do! => Đây là 1 câu xã giao, lịch sự dùng trong lần đầu bạn gặp ai đó. 

2.2.8. How + adverb/adjective + S + V?

IELTS TUTOR lưu ý:

Cách dùng: Dùng để thể hiện ý kiến cảm thán hay nhận xét chủ quan của người nói.

Ex:

 • How cold this weather is. (Trời lạnh quá!)
 • How interesting this book is. (Cuốn sách thú vị quá!)
 • How beautiful this girl is. (Cô gái ấy đẹp quá!)

2.2.9. How + trợ động từ chia thì + S + V-inf + O?

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Cách dùng: Trong văn nói, How có thể được dùng trong cả hai trường hợp chủ từ và túc từ. 

Ex: How do they help you this morning? – (Làm sao họ có thể giúp bạn sáng nay?)

 • How ở dạng xác định và động từ trong câu hỏi.

Ex: How is going to London with Daisy? – (Làm thế nào là đi đến London với Daisy?)

 • How đứng sau bởi một tính từ (an adjective) hoặc một trạng từ (an adverb).

Ex: How fast does his car run? (How + adverb) Xe của ông ấy chạy nhanh thế nào?)

3. Phân biệt Which - What

IELTS TUTOR lưu ý:

Giống nhau: 

 • Which và what đều có ý nghĩa là “cái gì, cái nào”.

Khác nhau:

 • Trong câu hỏi với Which sẽ có câu trả lời hạn chế về một trong những thứ được đề cập đến trong câu.
 • Câu hỏi với What thì không giới hạn đáp án.

Ex: 

 • Which kind of movies do you prefer, romance movies or action movies? (Bạn thích thể loại phim nào hơn, phim lãng mạn hay viễn tưởng?)
 • What movies do you usually watch? (Bạn thường xuyên xem phim gì?)

=> Câu hỏi với Which giới hạn câu trả lời giữa phim lãng mạn và phim viễn tưởng, trong khi câu hỏi với What chỉ hỏi về bộ phim mà người được hỏi thường xuyên xem, người được hỏi có thể trả lời nhiều loại phim và mô tả về nó.

 • Which có thể dùng để đặt câu hỏi với which về người
 • What chỉ được dùng để chỉ sự vật, hiện tượng. 
 • Câu hỏi với hat có thể dùng để hỏi về đặc trưng, tính chất liên quan đến con người chứ không được dùng trực tiếp để hỏi người. 

Ex:

 • Which of you agree with our new regulations? (Những ai đồng ý với quy định mới của chúng ta nào?)

Lưu ý: 

 • What là từ để hỏi thông dụng bậc nhất trong tiếng Anh.
 • Có thể sử dụng trong nhiều trường hợp khác nhau để đặt câu hỏi về những chủ đề riêng biệt.

Trường hợp 1: What để hỏi nghề nghiệp

 • Ex: What is John? = What does John do? (John làm nghề gì?)

Trường hợp 2: What để hỏi hình dáng, vẻ ngoài của con người

 • Ex: What is Mary like? = What does Mary look like? (Mary trông như thế nào?)

Lưu ý:

 • Which, what còn có sự khác nhau về vai trò trong câu
 • Which có thể được dùng làm đại từ quan hệ, thay thế cho danh từ đã được nhắc đến trước đó.

Ex: I bought two books, both of which I really like. (Tôi đã mua 2 cuốn sách, cả 2 cuốn tôi đều thực sự thích.) => Đại từ “which” thay thế cho danh từ “books” đứng trước.

 • Which mang ý nghĩa là “bất cứ … nào”.

Ex: Try which way you can, please! (Hãy thử bất cứ cách nào bạn có thể!)

 • What có thẻ sử dụng trong 1 số trường hợp như what for (để làm gì), so what (thì đã sao), what’s up? (có chuyện gì).

4. Bài tập

Cách đặt câu hỏi với Which How Whose What trong tiếng Anh

IELTS TUTOR lưu ý:

Bài 1: Điền which hoặc what thích hợp vào chỗ trống

 1. —– boys can do this exercise?
 2. —– color is your daughter’s hair?
 3. —– do you often do after very lesson?
 4. —– is the best choice for me?

Bài 2: Điền từ thích hợp vào chỗ trống.

 1. What is … of his secretary?
 2. What … of clothes does she like?
 3. What … to his father?
 4. What do you buy followers…?

Bài 3: Tìm từ thích hợp điền vào chỗ còn thiếu

 1. A. How —– is the final exam? B. Very difficult!
 2. A. How —– does the chair cost? B. About $45
 3. A. How —– does the drama last? B. About 1 hour.
 4. A. How —– going to the cinema? B. I love it!

5. Đáp án

Bài tập 1:

 1. Which boys can do this exercise? 
 2. What color is your daughter’s hair? 
 3. What do you often do after very lesson? 
 4. Which is the best choice for me? 

Bài tập 2: 

 1. What is the name of his secretary?
 2. What kind of clothes does she like? 
 3. What happened to his father? 
 4. What do you buy follower for? 

Bài tập 3:

 1. A. How difficult is the final exam? 
 2. A. How much does the chair cost? 
 3. A. How long does the dramma last? 
 4. A. How about going to the cinema?

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK