Word form của "Deteriorate"

· Word form

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Word form của "Deteriorate"

deterioration (n)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Here are warning signs of health deterioration. (IELTS TUTOR giải thích: Đây là những dấu hiệu cảnh báo sự suy giảm của sức khỏe)
  • The deterioration in banks 'balance sheets. (IELTS TUTOR giải thích: Sự tồi tệ trong các bảng tổng kết tài sản ngân hàng)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking