Giải thích idiom: go green

· Idiom

1. green (adj) xanh, tốt cho môi trường

(relating to the protection of the environment)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • green politics/issues 
  • a green campaigner/activist

2. go green mang nghĩa "phủ xanh môi trường"

(to do more to protect nature and the environment)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Let's go green with natural curtains. (IELTS TUTOR giải thích: Chúng ta hãy phủ xanh lá cây cho rèm cửa tự nhiên.)
  • The Chancellor proposed a crackdown on car and plane emissions, and the introduction of tax incentives to go green.

Ps: Còn điều gì các em còn thắc mắc trong IELTS nữa không, có thể comment phía dưới để IELTS TUTOR giải đáp nhé!

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc