Word form của từ "demand" tiếng anh

· Word form

Bên cạnh cung cấp Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR cũng hướng dẫn Word form của từ "demand" tiếng anh.

I. Kiến thức liên quan

II. Word form của ''demand'' tiếng anh

1. demanding (adj) đòi hỏi cao, khắt khe

(needing a lot of time, attention, or energy)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • a demanding job (IELTS TUTOR giải thích: một công việc đòi hỏi nhiều cố gắng) >> IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ "job" tiếng anh 
  • a demanding employer (IELTS  TUTOR giải  thích: một ông chủ khắt khe)

2. demandingly

3. highly demanded

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Tại sao chọn IELTS TUTOR