Word form của "identical"

· Word form

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Word form của "identical"

1. identical twin: song sinh

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Dr. Iannelli is the proud father of identical twin boys. (IELTS TUTOR giải thích: Tiến sĩ Iannelli là người cha hãnh diện của hai cậu con trai song sinh giống hệt nhau)

2. identicalness

3. identically

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The girls were identically dressed in white dresses. (IELTS TUTOR giải thích: Các cô gái mặc những bộ đầm trắng y hệt nhau)

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK