Word form của "addictive"

· Word form

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Word form của "addictive"

1. nonaddictive

2. addict: người nghiện, say mê

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • an opium addict (IELTS TUTOR giải thích: người nghiện thuốc phiện)
  • a heroin addict (IELTS TUTOR giải thích: người nghiện hêrôin)
  • a chess addict (IELTS TUTOR giải thích: người mê đánh cờ)

3. addicted

4. addiction

5. addicting (adj) gây nghiện

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Did I tell you that the Internet is addicting? (IELTS TUTOR giải thích: Tôi có nói với bạn là Internet gây nghiện chưa?)
  • This addicting shooting game requires your skill in target shooting and gets enough points to advance to the next level. (IELTS TUTOR giải thích: Trò bắn súng đầy hấp dẫn này đòi hỏi kỹ năng ngắm bắn mục tiêu và có đủ điểm để lên cấp bậc tiếp theo)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK