"TẤT TẦN TẬT" PHRASAL VERB BẮT ĐẦU BẰNG "WAKE"

· Phrasal Verb

Bên cạnh học kĩ Phrasal Verb, các em cũng nên dành thời gian để học thêm về từ vựng theo từng Topic, học từ vựng theo từng Topic sẽ rất có lợi cho các em trong các kì thi IELTS, cũng LTĐH, HSG, ví dụ như từ vựng chủ đề IDEAL SOCIETY trong IELTS WRITING

Wake up

Nghĩa 1: Thức dậy

IELTS TUTOR xét ví dụ:  
  • I’ll wake you up when it’s time to leave.
  • James usually wakes up early.

Wake sb up

Nghĩa 1: đánh thức ai dậy

IELTS TUTOR xét ví dụ: Wake up! Tỉnh lại đi

Wake up to sth

Nghĩa 1: Bắt đầu nhận ra sự thật = start to realize sth

IELTS TUTOR xét ví dụ: It’s time you woke up to the fact that it’s a tough world.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK