"TẤT TẦN TẬT" PHRASAL VERB BẮT ĐẦU BẰNG TỪ WAKE THƯỜNG GẶP NÊN HỌC TRONG TIẾNG ANH

(Ứng dụng vào IELTS)

· Phrasal Verb

Bên cạnh học kĩ Phrasal Verb, các em cũng nên dành thời gian để học thêm về từ vựng theo từng Topic, học từ vựng theo từng Topic sẽ rất có lợi cho các em trong các kì thi IELTS, cũng LTĐH, HSG, ví dụ như từ vựng chủ đề IDEAL SOCIETY trong IELTS WRITING

1. Wake up hoặc Wake sb up

  • Thức dậy
EX: I’ll wake you up when it’s time to leave.
James usually wakes up early.
  • Wake sb up: đánh thức ai dậy
Wake up! Tỉnh lại đi

2. Wake up to sth

Bắt đầu nhận ra sự thật = start to realize sth

EX:

It’s time you woke up to the fact that it’s a tough world.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK