Mệnh đề tính ngữ & mệnh đề quan hệ khác gì nhau?

· Grammar

Bên cạnh hướng dẫn em rất kĩ về cách lên giọng xuống giọng trong tiếng AnhHướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 2 về Relocating Business to Regional Areas (kèm bài sửa của học sinh đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn thêm Mệnh đề tính ngữ & mệnh đề quan hệ khác gì nhau?

I. Mệnh đề quan hệ chính là mệnh đề tính ngữ

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Mệnh đề quan hệ chính là mệnh đề tính ngữ
  • Sở dĩ gọi là mệnh đề tính ngữ vì đóng vai trò như 1 adj (tính từ trong câu)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • That is the boy who helped me to find your house (IELTS TUTOR giải thích: ở đây nguyên cụm who helped me to find your house chính là mệnh đề tính ngữ (hay còn gọi là mệnh đề quan hệ) lí do vì đóng vai tro là adj bổ nghĩa cho danh từ the boy)

II. Cách dùng mệnh đề quan hệ

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc