Cách dùng Not at all, not in the least, not in the slightest, not the least bit, No + whatsoever, None + whatsoever (không tí nào)

· Grammar

Bên cạnh hướng dẫn em kĩ thêm cách phân tích đề thi thật IELTS GENERAL TRAINING dạng Complaint letter, bài này là đề thi thật 04/8/2020, IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng Not at all, not in the least, not in the slightest, not the least bit, No + whatsoever, None + whatsoever (không tí nào)

1. Cách dùng Not at all, not in the least, not in the slightest, not the least bit

IELTS TUTOR lưu ý:

 • Not + Tính từ + At all/ in the least/ in the slightest
 • Not at all/ not in the least/ not in the slightest + Tính từ
 • Not the least bit + Tính từ

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • She is not polite at all. (Cô ấy không lịch sự một chút nào)
 • She is not at all polite (ý được nhấn mạnh là “một chút nào” – not at all, cho thấy rằng người được nói tới có hành vi rất thô lỗ, không lịch sự).
 •  She is not the least bit polite. (Cô ấy không lịch sự một chút nào, tác dụng tương đương ví dụ ở trên.)

2. Cách dùng No + whatsoever, None + whatsoever

IELTS TUTOR lưu ý:

  • No/ None đi cùng At all/ Whatsoever để nhấn mạnh là không chút nào
  • No sẽ được theo sau bởi danh từ nhưng None thì không.

  Cấu trúc:

  • No + Danh từ + At all/ whatsoever
  • None + At all/ whatsoever

  IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • There is no food left at all. (Không còn một chút thức ăn nào cả – ý được nhấn mạnh là “không còn” (no…at all) – tức là thức ăn đã hết sạch.) = There is none left whatsoever.

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Intensive Speaking

  All Posts
  ×

  Almost done…

  We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

  OK