Return to site

"TẤT TẦN TẬT" IDIOMS THÀNH NGỮ THƯỜNG GẶP NHẤT BẮT ĐẦU BẰNG J TRONG TIẾNG ANH

(Ứng dụng IELTS SPEAKING)

· Idiom

Idiom là những câu/cụm từ được người bản xứ thường xuyên sử dụng trong giao tiếp hằng ngày. Nếu bạn đang có ý định thi IELTS hoặc muốn nâng cao khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh thì nhất định không thể bỏ qua bài viết này. "Sự có mặt" của idiom trong bài giao tiếp (IELTS speaking) là một trong những tiêu chí giúp bạn đạt điểm cao. Ngoài hướng dẫn từ A đến Z về cách học chung của IELTS READING, dưới đây là danh sách những Idioms bắt đầu bằng chữ "J".

Join the Club

Meaning: I feel sympathy for you because I have experienced something similar (đồng cảm với nhau)

Example: Yeah, join the club—I hardly got any sleep night either.

Jump a queue

Meaning: If you jump a queue, you go to the front without waiting in line (chen hàng)

Example: I wanted to shout at the man for jumping the queue, but I was too embarrassed about making a scene.

Jump in at the deep end

Meaning: start a new job or activity without being prepared for it (bắt đầu công việc mới chưa có sự chuẩn bị)
Example: He is jumping in at the deep end, acting as strike bowler in his first match this year on the Australian pitches.

Jump in with Both Feet

Meaning: Begin a new experience wholeheartedly (bắt đầu, hòa nhập trải nghiệm mới)

Example: I know you're nervous about starting school, but you just need to jump in with both feet and do your best!

Jump to conclusion

Meaning: form an opinion or judgement hastily (kết luận vội vàng)

Example: Wait till we get the report; don't jump to a conclusion.

Just Around the Corner

Meaning: Occurring soon (sắp diễn ra)

Example: My little brother believes that an alien invasion is just around the corner and that we should prepare ourselves for life on another planet.

Just off the boat

Meaning: If someone is just off the boat, they are naive and inexperienced. (thiếu kinh nghiệm, ngây thơ)

Example: My grandfather was just off the boat when he opened up his business here in 1820, and he didn't speak a lick of English.

Just in case

Meaning: to do something as a precautionary measure (trong trường hợp)

Example: The cake was ordered just in case the desert that she made did not turn up well.

Nếu các bạn hỏi IELTS TUTOR, làm sao để tra cho ra những các idioms đó thì các bạn tham khảo thêm bài viết mà IELTS TUTOR đã giới thiệu rất kĩ trước đó về Các loại từ điển PHẢI HỌC trong khi luyện IELTS!

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK