[HỌC IDIOM TRONG NGỮ CẢNH] Give someone the benefit of the doubt

Học idiom "như người bản xứ" theo cách dễ nhớ nhất và hướng dẫn để sử dụng đúng và linh hoạt trong phần thi IELTS SPEAKING

· Idiom

Bên cạnh hướng dẫn em học Từ vựng & Cấu trúc qua bài báo, IELTS TUTOR còn hướng dẫn thêm cách dùng idiom trong từng hoàn cảnh cụ thể, để giúp em nâng cao khả năng IELTS SPEAKING một cách nhanh nhất.

Vì sao nên "HỌC IDIOM TRONG NGỮ CẢNH"?

👋 Vì khi học idiom trong ngữ cảnh, bạn sẽ hiểu rõ và nhớ idiom lâu hơn. Nhờ vậy, lúc đi thi IELTS SPEAKING, bạn sẽ ứng dụng idiom đó 1 cách linh hoạt và chính xác nhất. Chuyên mục này sẽ sử dụng những idiom thường xuất hiện trong phim ảnh, bài viết của người bản xứ. Cách học này giúp chúng ta tránh tình trạng “học vẹt” hoặc học nhưng không áp dụng đúng. 👍

[HỌC IDIOM TRONG NGỮ CẢNH�] Give someone the benefit of the doubt

Give someone the benefit of the doubt: to decide that you will believe someone, even though you are not sure that what the person is saying is true.

👉 Nghĩa Tiếng Việt: Chấp nhận đặt niềm tin, gạt bỏ sự nghi ngờ đối với ai đó, mặc dù bạn vẫn còn nghi ngờ, lấn cấn.

📍 Áp dụng trong câu:

💥 “Well, it could be true, but I don’t give the benefit of the doubt because he’s lied so much about virtually everything.” – Joe Biden

=> Điều đó có thể đúng, nhưng tôi cũng chẳng tin nữa vì ông ta đã nói dối rất nhiều về gần như mọi thứ.

💥 She said she was late because her flight was canceled, and we gave her the benefit of the doubt.

=> Cô ấy bảo đến trễ vì chuyến bay bị huỷ, và chúng tôi tin điều đó.

💥 Guy: nothing happened, I swear!

Girl: well I'll give you the benefit of the doubt since I have no idea what happened.

=> Bạn trai: Anh thề là không có chuyện gì xảy ra!

Bạn gái: Em đành tin anh vậy, bởi vì em cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra.

📍 Như vậy, IELTS TUTOR xin tổng hợp lại: “Give someone the benefit of the doubt” được sử dụng khi bạn chấp nhận tin ai đó mặc dù điều đó chưa được xác minh hoặc bạn không biết rõ điều đó là đúng hay sai.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK