Giải thích: Would (not) have + Participle

· Grammar

Bên cạnh Giải thích: Would (not) have + Participle , IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

1. Would (not) have + Participle: Đáng lẽ ra đã”

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Chỉ 1 hành động người nói muốn thực hiện trong quá khứ nhưng cuối cùng không làm.​

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I would have gone to the party, but I was really busy. (IELTS TUTOR giải thích:  Lẽ ra tôi đã đi dự tiệc, nhưng tôi bận quá. Phân tích: Người nói đã muốn đi dự tiệc, nhưng không được vì bận quá. Nếu anh ta không bận, thì đã đến bữa tiệc rồi) 
  • I would have called you, but I didn’t know your number. (IELTS TUTOR giải thích: Lẽ ra tôi đã gọi điện thoại cho anh, nhưng tôi không biết số. Phân tích: Người nói đã muốn gọi điện thoại cho bạn anh ta nhưng lại không biết số, do đó cuộc gọi đã không xảy ra)
  • I would have helped you. I didn’t know you needed help. (IELTS TUTOR giải thích: Lẽ ra tôi đã giúp các anh rồi. Tôi không biết là các anh cần giúp đỡ. Phân tích: Người nói mà biết các bạn anh ta cần giúp đỡ, thì anh ta đã giúp rồi)

2. If + past perfect, + would have + past participle. = Nếu…, thì đã…

[CÂU IF LOẠI 3]

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Là một phần của câu điều kiện 3 – chỉ một sự việc sẽ xảy ra trong quá khứ nếu điều kiện được thỏa (NHƯNG THỰC CHẤT ĐÃ KHÔNG XẢY RA)

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • If I had had enough money, I would have bought a car. (IELTS TUTOR giải thích: Nếu tôi có đủ tiền, thì tôi đã mua xe hơi rồi. Phân tích: Nếu có đủ tiền, thì tôi đã mua xe hơi rồi. Nhưng tôi không đủ tiền, do đó đã không mua xe hơi)
  • If I had seen the advertisement in time, I would have applied for the job. (IELTS TUTOR giải thích: Nếu tôi đã thấy cái quảng cáo đó đúng lúc, tôi đáng lẽ ra nộp đơn xin việc rồi)
  • They would never have met if she hadn’t gone to Emma’s party. (IELTS TUTOR giải thích: Nếu cô ấy không tới tiệc của Emmy thì họ đáng lẽ ra đã không bao giờ gặp nhau)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết >> IELTS Intensive Listening >> IELTS Intensive Reading >> IELTS Cấp tốc >> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày