Giải thích: Should (not) have + Participle

· Grammar

Bên cạnh Giải thích: Could (not) have + Participle , IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

1. Should have + Participle: Đáng lẽ ra nên làm điều gì đó (tiếc nuối)

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Lí do là người nói cho rằng họ nên làm vì điều đó đúng đắn, hoặc nó tốt cho họ hoặc ai đó. Đây là cấu trúc dùng miêu tả sự nuối tiếc trong quá khứ.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She should have taken that offer last month so now she won’t have a hard time finding a job. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ấy đáng lẽ ra nên nhận lời đề nghị đó thì giờ đã không phải vất vả đi tìm việc nữa. Phân tích: Luyến tiếc đã không nhận offer nên giờ khó khăn trong việc tìm việc làm)
  • He should have gone to bed earlier. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ta đáng lẽ ra nên ngủ sớm hơn. Phân tích: Nếu anh ta ngủ sớm hơn thì giờ anh ta đã không mệt mỏi)
  • They shouldn’t have left earlier so they wouldn’t have missed the plane. (IELTS TUTOR giải thích: Họ đáng lẽ ra nên đi sớm hơn thì họ đã không trễ chuyến bay rồi. Phân tích: Bởi vì họ đi trễ nên họ mới thực sự lỡ chuyến bay. Điều mong đợi đã chưa/không xảy ra cho đến thời điểm nói ở hiện tại. Nên dùng “should have” chứ không dùng hiện tại hoàn thành hoặc quá khứ đơn.) 
  • Sonia should have been home by now. Do you think she’s OK? (IELTS TUTOR giải thích: Lẽ ra giờ này Sonia đã về nhà rồi. Anh nghĩ con bé không sao chứ?)
  • His plane should have arrived by now. (IELTS TUTOR giải thích: Lẽ ra bây giờ máy bay của anh ấy đã đến rồi. Phân tích: Nếu mọi thứ đều ổn thì máy bay đã đến rồi)
  • John should have finished work by now. (IELTS TUTOR giải thích: Lẽ ra giờ này John đã hoàn tất công việc rồi. Phân tích: Nếu mọi việc bình thường thì John đã làm xong công việc rồi)

2. Shouldn’t have: Lẽ ra không nên làm

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Vì điều đó không cần thiết, không nên làm nhưng bạn đã lỡ thực hiện. Đây thường được dùng theo dạng xin lỗi hoặc trách cứ ai đó.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I shouldn’t have said that, I’m ever so sorry. (IELTS TUTOR giải thích: Lẽ ra tôi không nên nói như thế, tôi thực long xin lỗi)
  • C’mon, you’re my best friend. You shouldn’t have bought it. (IELTS TUTOR giải thích: Thôi nào, anh là bạn thân của tôi mà. Anh đáng lẽ ra không nên mua nó. Phân tích: Câu này thường được dùng để thể hiện sự khách sáo khi ai đó mua tặng quà gì đó cho mình)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết >> IELTS Intensive Listening >> IELTS Intensive Reading >> IELTS Cấp tốc >> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày