Giải thích phrasal verb: spring up

· Phrasal Verb

Bên cạnh hướng dẫn cách phân tích cũng như cung cấp bài sửa cho bài viết học sinh IELTS TUTOR hôm 22/8 đi thi IELTS WRITING đạt 7.0, IELTS TUTOR hướng dẫn Giải thích phrasal verb: spring up

I. Kiến thức liên quan

II. Giải thích phrasal verb: spring up

1. spring up là phrasal verb nội động từ

2. Mang nghĩa"mọc lên, nổi lên bất thình lình"

=to appear or to be produced suddenly and quickly/If something springs up, it suddenly appears or begins to exist.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • New Internet companies were springing up every day.
  • Coffee shops spring up like mushroom. (IELTS TUTOR giải thích: Những quán cà phê mọc lên như nấm)
  • Nowadays, English schools spring up like mushrooms. (IELTS TUTOR giải thích: Ngày nay, các trường dạy tiếng Anh mọc lên như nấm)
  • Seeds that are sown on stony ground spring up quickly. (IELTS TUTOR giải thích: Các hạt giống được gieo trên vùng đất nhiều đá mọc lên nhanh chóng)
  • New theatres and arts centres sprang up all over the country.
  • Thousands of new businesses have sprung up in the past couple of years.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK