Giải thích phrasal verb: settle in/into

· Phrasal Verb

Bên cạnh Giải thích phrasal verb: settle in/into IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. "settle in/into"vừa là phrasal verb nội động từ vừa là phrasal verb ngoại động từ

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa"định cư, sinh sống, ổn định"

=to start to feel comfortable in a new home, job, etc.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • How are the kids settling into their new school? 
  • You'll soon settle into a routine. 
  • It’s not always easy for a new player to settle in.
  • Why did the Romans settle in London? (IELTS TUTOR giải thích:   Tại sao người La Mã sinh sống ở Luân Đôn?) 
  • He will settle in the country for the rest of his life. (IELTS TUTOR giải thích:   Ông ấy sẽ sinh sống ở nông thôn trong quãng đời còn lại của mình)
  • Asbestos dust can settle in the lungs and promote cancer and silicosis. (IELTS TUTOR giải thích:   Bụi a-mi-ăng có thể ở trong phổi gây ung thư phổi và bệnh bụi phổi)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0