Giải thích phrasal verb: rally around | rally around somebody

· Phrasal Verb

Bên cạnh Giải thích phrasal verb: rally around | rally around somebody IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. "rally around | rally around somebody"vừa là phrasal verb nội động từ vừa là phrasal verb ngoại động từ

II. Cách dùng

Mang nghĩa"xúm lại, chung tay giúp đỡ ai"

=When people rally around or rally round, they work as a group in order to support someone or something at a difficult time.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • So many people have rallied round to help the family. 
  • Connie's friends rallied round her.
  • When I'm ill, my friends always rally around.
  • Everyone rallied around and offered to help. 
  • Neighbours rallied around and alerted the emergency services.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0