Giải thích phrasal verb: pull together

· Phrasal Verb

Bên cạnh Giải thích phrasal verb: pull together IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. "pull together"là phrasal verb nội động từ

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa"hợp tâm, cố gắng hết sức để giải quyết việc gì"

=If people pull together, they help each other or work together in order to deal with a difficult situation.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The nation was urged to pull together to avoid a slide into complete chaos. 
  • Pull yourself together and meet the deadline. (IELTS TUTOR giải thích:  Hãy dốc toàn lực để kịp thời hạn cuối cùng)
  • They would be far better off, materially and emotionally, if they all pulled together.
  • After the shock of their electoral defeat, the party really began to pull together. (IELTS TUTOR giải thích:  Sau cơn choáng vì thất bại trong cuộc bầu cử, đảng đó đã thật sự bắt đầu sát cánh với nhau)

2. Mang nghĩa"bình tâm lại"

=If you are upset or depressed and someone tells you to pull yourself together, they are telling you to control your feelings and behave calmly again.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Pull yourself together, you stupid woman! 
  • He pulled himself together, as always, by throwing himself back into his work.

3. Mang nghĩa"xâu chuỗi cái gì lại để tạo nên khối thống nhất"

=If you pull together different facts or ideas, you link them to form a single theory, argument, or story.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Let me now pull together the threads of my argument. 
  • Data exists but it needs pulling together.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0