Giải thích phrasal verb: miss out (on)

· Phrasal Verb

Bên cạnh Giải thích phrasal verb: pop up, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. "pop up"vừa là phrasal verb nội động từ vừa là phrasal verb ngoại động từ

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa"bỏ lỡ cái gì"

=to lose an opportunity to do or have something/If you miss out on something that would be enjoyable or useful to you, you are not involved in it or do not take part in it.

IELTS TUTOR lưu ý:

 • miss out on

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • We will be repeating the questions later, so you won’t miss out. 
 • He narrowly missed out on the world record.
 • If we fly, we'll miss out on the landscape. (IELTS TUTOR giải thích: Nếu chúng ta đi máy bay, chúng ta sẽ bỏ lỡ cảnh đẹp)
 • We're missing out on a tremendous opportunity. 
 • Well, I'm glad you could make it. I didn't want you to miss out.
 • Don't miss out on the fantastic bargains in our summer sale. (IELTS TUTOR giải thích: Đừng bỏ mất cơ hội kiếm được lợi nhuận từ các thỏa thuận mua bán tuyệt vời trong đợt bán hàng mùa hè của chúng ta)
 • I couldn't afford to miss out on one of your parties. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi không thể vắng mặt bất cứ cuộc chiêu đãi nào của chị)
 • They will be repeating the questions later, so you won't miss out. (IELTS TUTOR giải thích: Họ sẽ lặp lại câu hỏi sau đó, nên anh sẽ không thiệt thòi đâu)

2. Mang nghĩa"không làm cái gì đó, lỡ hẹn"

=to fail to include someone or something, usually by accident

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • An important fact had been missed out.
 • I won't miss it out next time. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi sẽ không bỏ sót nó trong lần tới)

3. Mang nghĩa"bỏ sót ai"

=If you miss out something or someone, you fail to include them.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • There should be an apostrophe here, and look, you've missed out the word 'men' altogether!
 • What about Sally? You've missed her out.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0