Giải thích idiom "busy as a bee ving" tiếng anh

· Idiom

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Giải thích idiom "busy as a bee ving" tiếng anh

Mang nghĩa "bận rộn"

=if someone is a busy bee or busy as a bee, they enjoy doing a lot of things and always keep themselves busy

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He is busy as a bee designing every production in London.
  • She's as busy as a bee, always going to meetings and organizing parties. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ta rất bận rộn và luôn phải dự các cuộc họp cũng như tổ chức các buổi tiệc tùng)
  • The children are as busy as a bee with helping their mother in the garden. (IELTS TUTOR giải thích: Trẻ con rất bận rộn giúp mẹ chúng trong vườn)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE