Giải thích phrasal verb: hang up

· Phrasal Verb

Bên cạnh Giải thích phrasal verb: hang up, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. "hang up"vừa là phrasal verb ngoại động từ vừa là phrasal verb nội động từ

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa"gác máy"

=to stop using a telephone at the end of a conversation

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, hang up là nội động từ 
  • hang up on

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Greg hung up and sat back in his chair. 
  • Hang up, please. (IELTS TUTOR giải thích: Vui lòng gác máy)
  • ‘Get lost!’ she shouted, and hung up on me.

2. Mang nghĩa"treo cái gì đó lên"

=to hang a piece of clothing on something

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, hang up là ngoại động từ 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The women hung up their coats and sat down.

3. Mang nghĩa"ngừng làm gì, dừng chơi môn thể thao gì"

=to stop using something because you are no longer doing a particular sport or activity

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Với nghĩa này, hang up là ngoại động từ 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Nicola has decided it’s time to hang up her dancing shoes.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0