Giải thích phrasal verb: get into

· Phrasal Verb

Bên cạnh Giải thích phrasal verb: get into IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. "get into"là phrasal verb ngoại động từ

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa"bắt đầu làm việc gì"

If you get into a particular kind of work or activity, you manage to become involved in it.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He was eager to get into politics.
  • You may get into trouble. (IELTS TUTOR giải thích:  Bạn có thể gặp rắc rối đó) 
  • I get into my work. (IELTS TUTOR giải thích:  Tôi bắt tay vào công việc của mình)

2. Mang nghĩa"nhập học (trường, lớp...)"

=If you get into a school, college, or university, you are accepted there as a student.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I was working hard to get into Cambridge.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0