Giải thích phrasal verb: feel for

· Phrasal Verb

Bên cạnh Giải thích phrasal verb: feel for IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. "feel for"là phrasal verb ngoại động từ

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa"Dò tìm cái gì, sờ soạng tìm cái gì"

=If you feel for something, for example in the dark, you try to find it by moving your hand around until you touch it.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I felt for my wallet and papers in my inside pocket. 
  • I slumped down in my usual armchair and felt around for the newspaper.

2. Mang nghĩa"cảm thông"

=If you feel for someone, you have sympathy for them.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • She cried on the phone and was very upset and I really felt for her.
  • I really feel for people who suffer from migraines. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi thực sự cảm thông cho những người bị chứng đau nửa đầu)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0