Giải thích idiom "be in hot water​/get into hot water" tiếng anh

· Idiom

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Giải thích idiom "be in hot water​/get into hot water" tiếng anh

I. Nghĩa"hot water"

=trouble; difficulty

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • He got himself into hot water when he lied about his qualifications. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ta đã gặp rắc rối khi nói dối về trình độ của mình.)

 • I always seem to get into hot water with my boss. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi luôn có vấn đề với sếp của mình.)

 • She's in hot water with her parents after staying out all night without permission. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ấy bị rắc rối với cha mẹ sau khi đi ra ngoài cả đêm mà không có sự cho phép.)

 • The company is in hot water over its environmental practices. (IELTS TUTOR giải thích: Công ty đang bị rắc rối vì các hoạt động môi trường của nó.)

 • He found himself in hot water with the law after getting caught stealing. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ta thấy mình gặp rắc rối với pháp luật sau khi bị bắt vì trộm cắp.)

 • She got into hot water with her friends after spreading rumors about them. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ấy gặp rắc rối với bạn bè sau khi tung tin đồn về họ.)

 • The politician is in hot water over his controversial comments. (IELTS TUTOR giải thích: Chính trị gia đang gặp rắc rối vì những bình luận gây tranh cãi của ông.)

 • He's in hot water with his wife after forgetting their anniversary. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ta bị vợ giận dữ sau khi quên kỷ niệm của họ.)

 • The company is in hot water over its financial mismanagement. (IELTS TUTOR giải thích: Công ty đang gặp rắc rối vì quản lý tài chính sai lầm.)

 • She got into hot water with her professor after plagiarizing a paper. (IELTS TUTOR giải thích: Cô ấy gặp rắc rối với giáo sư sau khi đạo văn bản của người khác.)

II. Giải thích idiom "be in hot water​/get into hot water" ​

Mang nghĩa"lâm vào cảnh khó khăn"

=to be in or get into a difficult situation in which you are in danger of being criticized or punished

IELTS TUTOR lưu ý:

 • land/get someone in hot water

IELTS TUTOR xét ví dụ:​

 • He found himself in hot water over his comments about immigration.
 • Rick’s temper had landed him in hot water again.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE