Giải thích phrasal verb: blend in (with something/somebody)

· Phrasal Verb

Bên cạnh Giải thích phrasal verb: blend in (with something/somebody)IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. "blend in (with something/somebody)"là phrasal verb ngoại động từ

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa"hoà nhập, hoà hợp"

=if something blends in, it matches or is similar to everything that is around or near it

IELTS TUTOR xét ví dụ:

 • Choose curtains that blend in with your decor. 
 • The carpet doesn't blend in with the rest of the room. 
 • The thieves soon blended in with the crowd and got away.
 • The new office block doesn't blend in with its surroundings (IELTS TUTOR giải thích:  Tòa văn phòng cơ quan mới xây dựng không ăn nhập với bối cảnh xung quanh)
 • Police were trying to blend in with the crowd. (IELTS TUTOR giải thích:  Cảnh sát đang cố trà trộn vào đám đông) 
 • The protective colouring of butterflies helps them to blend in with their surroundings. (IELTS TUTOR giải thích:  Màu sắc bảo vệ của bướm giúp chúng lẫn vào môi trường xung quanh)

2. Mang nghĩa"đánh tan, hoà tan"

=to add another substance and mix it in with the others

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Beat the butter and sugar; then blend in the egg.
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

  >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

  >> IELTS Intensive Listening

  >> IELTS Intensive Reading

  >> IELTS Cấp tốc

  >> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
  Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0