Giải thích phrasal verb: get the hang of

· Phrasal Verb

Bên cạnh Giải thích phrasal verb: get the hang of IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. "get the hang of"là phrasal verb ngoại động từ

II. Cách dùng

Mang nghĩa"hiểu, nắm vững"

=to learn how to do something, especially if it is not obvious or simple

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • "I've never used this program before." "Don't worry - you'll soon get the hang of it." 
  • I had never sailed a boat before but by the third day, I was getting the hang of it. 
  • The kids are beginning to get the hang of marching in formation.
  •  "Try it again." "Oh, no, I'll never get the hang of this!" 
  • It's really fun to ride a tandem bicycle once you get the hang of it.
  • You'll get the hang of operating the machine eventually. (IELTS TUTOR giải thích:  Cuối cùng rồi bạn cũng sẽ quen với việc vận hành cái máy này thôi)
  • Football is not very tiring, once you get the hang of it. (IELTS TUTOR giải thích:  Một khi bạn đã biết chơi thì đá bóng không mệt lắm đâu)
  • It's not difficult once you get the hang of it. 
  • I can’t seem to get the hang of this game. 
  • I never got the hang of negative numbers.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0