Giải thích: Must have + Participle (Diễn tả"chắc chắn đã xảy ra việc gì)

· Grammar

Bên cạnh Giải thích: Must have + Participle, IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

Must have + Participle = Ắt hẳn đã, chắc chắn là đã xảy ra trong quá khứ

=Must have followed by a past participle can be used for saying that you believe something happened in the past

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Khả năng xảy ra một điều gì rất chắc chắn dựa trên những sự thật nói về quá khứ, căn cứ vào bằng chứng nào đó.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • They must have missed the train.
  • The grass is wet. It must have rained last night. (IELTS TUTOR giải thích: Cỏ bị ướt. Chắc hẳn tối qua đã có mưa. như vậy Do trong hiện tại chúng ta thấy cỏ ướt, do đó khả năng cao là tối hôm qua (quá khứ) chắc chắn có mưa xảy ra)
  • I saw Mary crying a few minutes ago. She must have heard the bad news. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi đã thấy Mary khóc ít phút trước. Cô ấy ắt hẳn đã biết tin dữ như vậy Chúng ta thấy Mary đã khóc ít phút trước nên khả năng rất cao là cô ấy đã nghe tin dữ trước khi cô ấy khóc. Hành động nghe tin xảy ra trước hành động khóc nên chắc chắn xảy ra trong quá khứ luôn)
  • She must have left the house by now; it’s nearly 11 o’clock. (IELTS TUTOR giải thích: Giờ này cô ấy ắt hẳn đã rời khỏi nhà rồi. Đã gần 11 giờ rồi như vậy Thói quen của cô ấy là thường rời nhà vào lúc 11 giờ nên chúng ta có thể suy luận rằng cô ấy hẳn đã đi khỏi vì lúc này đã gần 11 giờ rồi)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết >> IELTS Intensive Listening >> IELTS Intensive Reading >> IELTS Cấp tốc >> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK