Giải thích: Might have + Participle

· Grammar

Bên cạnh Giải thích: Might have + Participle , IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

Might​ have + Participle = Có lẽ đã, có khả năng đã

=is used for talking about past possibilities​

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Chúng ta cho rằng có một khả năng xảy ra một điều gì đó nhưng khả năng này không cao, chúng ta không chắc chắn.​

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • The explosion might have been caused by a gas leak.
  • He might have gone to the shops.(IELTS TUTOR giải thích: Anh ta có lẽ đã đi tới mấy cửa hàng rồi. Phân tích: Tức là có thể anh ta đã tới các cửa hàng hoặc cũng có thể là đi tới nơi khác. Điều này người nói không thể chắc) 
  • It’s ten o’clock. They might have arrived by now. (IELTS TUTOR giải thích: Đã 10 giờ rồi. Họ có lẽ đã tới đây rồi cũng nên. Phân tích: Khi nói thế, người nói không dám chắc họ đã tới nơi hay chưa vì đây không phải là thói quen của những người kia. Họ hoàn toàn có thể đang trên đường đến hoặc đã tới từ lâu)
  • I haven’t received your letter. It may have got lost in the post. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi vẫn chưa nhận được lá thư của anh. Có lẽ nó đã bị thất lạc ở bưu điện rồi. Phân tích: Trong trường hợp này, lá thư có thể đang được gửi đến nhưng trễ chứ chưa chắc là đã thất lạc. Đây chỉ là phỏng đoán của người nói không có căn cứ)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 >> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết >> IELTS Intensive Listening >> IELTS Intensive Reading >> IELTS Cấp tốc >> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày