Giải thích"kith and kin"tiếng anh

· Phrase

Bên cạnh Bài sửa đề thi IELTS WRITING TASK 2 ngày 22/8/2020 của HS đi thi đạt 7.0 writing, IELTS TUTOR hướng dẫn kĩ thêm Giải thích"kith and kin"tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng danh từ"kin"tiếng anh

II. Cách dùng "kith and kin"

Mang nghĩa"bè bạn và họ hàng"

=your friends and relatives

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Bản thân "kith and kin" đã bao hàm nghĩa nhiều người rồi nên sẽ không thêm s nữa nhé 

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He has no kith and kin. (IELTS TUTOR giải thích: Ông ấy không có bè bạn và họ hàng)
  • He has returned to live in Italy. There he will be surrounded by his kith and kin. (IELTS TUTOR giải thích: Ông ấy đã trở về sống tại Ý. Nơi ấy ông sẽ có bạn bè và họ hàng ở quanh ông) 
  • Friends and family are important to Peter, so he makes a point of keeping in touch with kith and kin even when his schedule gets hectic. (IELTS TUTOR giải thích: Bạn bè và gia đình rất quan trọng đối với Peter nên anh ấy coi trọng việc giữ liên lạc với họ hàng và bạn bè ngay cả khi lịch trình của anh ấy dày đặc)
  • They invited all their kith and kin to their new home.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK