Giải thích idiom "Variety is the spice of life" tiếng anh

· Idiom

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Giải thích idiom "Variety is the spice of life" tiếng anh

Mang nghĩa "Tính đa dạng làm cho cuộc sống thêm đậm đà"

​= said to mean that doing and seeing a lot of different things makes life more enjoyable and interesting

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I know we usually spend our summer vacation camping out, but I think we should try something different this year. Variety is the spice of life. (IELTS TUTOR giải thích:  Tôi biết là chúng ta thường có chuyến đi nghỉ hè ngoài trời, nhưng tôi nghĩ năm nay chúng ta nên thử cái gì khác đi. Sự đa dạng là hương vị của cuộc sống mà)
  • It is important to vary the training program so that boredom is avoided. Exercise should be fun and variety is the spice of life.
  • For instance, nothing is short of impressive for a foodie like me to taste a variety of cuisine ranging from traditional, sea food to organic food. Variety is the spice of life, after all
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE