Giải thích idiom "over the years" tiếng anh

· Idiom

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Giải thích idiom "over the years" tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

II. Giải thích idiom "over the years"

Mang nghĩa"qua nhiều năm, dần dần qua nhiều năm"

=during several/some/many years

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Our love blossomed over the years. (IELTS TUTOR giải thích: Tình yêu của chúng tôi đơm hoa qua nhiều năm)
  • The camp has changed a lot over the years.
  • He's mellowed a lot over the years. (IELTS TUTOR giải thích: Anh ta đã rất chín chắn trong những năm qua)
  • Things haven't changed much over the years. (IELTS TUTOR giải thích: Đồ đạc không thay đổi nhiều trong những năm qua)
  • His strength has diminished over the years. (IELTS TUTOR giải thích: Sức lực của anh ta đã giảm sút theo năm tháng)
  • Standards have been slipped over the years. (IELTS TUTOR giải thích: Các tiêu chuẩn dần tuột dốc trong suốt mấy năm)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking