Giải thích idiom "make ends meet" tiếng anh

· Idiom

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Giải thích idiom "make ends meet" tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR lưu ý:

  • Cụm  này  viết sai chính tả make ends meet ở  đây  end được  dùng  như  danh  từ, với  nghĩa  mục  đích  thì  lúc  nào  cũng  có  s  còn  từ  meet  không có s vì theo cấu trúc make + tân  ngữ  + bare  verb, sát  nghĩa của nó là làm cho các mục đích được thoả  mãn 

II. Cách dùng

Mang nghĩa "kiếm sống"

=to have just enough money to pay for the things that you need

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • It’s not easy to make ends meet with a big family, but somehow we manage.
  • Now, we just work to make ends meet. (IELTS TUTOR giải thích: Bây giờ thì chúng tôi chỉ làm đủ sống thôi)
  • I must work overtime to make ends meet. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi phải làm việc thêm giờ để kiếm đủ sống) 
  • I can't make ends meet on my small salary. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi không thể đủ trang trải với đồng lương ít ỏi của mình)
  • Don't get too stressed out. We'll make ends meet. (IELTS TUTOR giải thích: Đừng lo lắng thái quá. Chúng ta sẽ kiếm đủ để sống mà)
  • Many peasants find it difficult to make ends meet. (IELTS TUTOR giải thích: Nhiều nông dân thấy khó kiếm đủ sống)
  • Can you make ends meet on a single income? (IELTS TUTOR giải thích: Làm sao bạn đủ sống dựa vào một nguồn thu nhập?)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE