Cách dùng phrasal verb"look out for" tiếng anh

Học phrasal verb "như người bản xứ" theo cách dễ nhớ nhất và hướng dẫn để sử dụng đúng và linh hoạt trong phần thi IELTS SPEAKING

· Phrasal Verb

Bên cạnh hướng dẫn rất kĩ cách paraphrase cho từ RECOMMEND, IELTS TUTOR còn hướng dẫn thêm cách dùng phrasal verb look out for trong từng hoàn cảnh cụ thể, để giúp thí sinh nâng cao khả năng IELTS SPEAKING một cách nhanh nhất.

I. Vì sao nên "HỌC PHRASAL VERB TRONG NGỮ CẢNH"?

IELTS TUTOR lưu ý:

  • IELTS TUTOR tin rằng khi học phrasal verb trong ngữ cảnh, bạn sẽ hiểu rõ và nhớ phrasal verb đó lâu hơn. Nhờ vậy, lúc đi thi Speaking, bạn sẽ ứng dụng 1 cách linh hoạt và chính xác nhất. Chuyên mục này sẽ sử dụng những phrasal verb thường xuất hiện trong phim ảnh, bài viết của người bản xứ. Cách học này giúp chúng ta tránh tình trạng “học vẹt” hoặc học nhưng không áp dụng đúng. 

II. Cách dùng phrasal verb"look out for"

1. Mang nghĩa"coi chừng, chú ý kĩ"

=If you look out for something, you pay attention to things so that you notice it if or when it occurs.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • You should look out for pickpockets. (IELTS TUTOR giải thích: Bạn nên coi chừng những kẻ móc túi)
  • Look out for burglars on the prowl. (IELTS TUTOR giải thích: Hãy nhìn những kẻ trộm đêm đi rình rập kìa)
  • Look out for special deals. 
  • What are the symptoms to look out for?
  • We were told to look out for a blue van.

2. Mang nghĩa"bảo vệ quyền lợi của ai (bản thân...)"

=If you look out for someone, you make sure that they have all the advantages that they can.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • You've got to look out for number one. (IELTS TUTOR giải thích: Bạn phải tự bảo vệ quyền lợi của chính mình)
  • I'm just trying to look out for you. 
  • I felt that I had to look out for myself, because I didn't see that anyone else was going to
  • I’m the oldest, and I always look out for my younger sisters.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE