Giải thích idiom "keep up with the Joneses" tiếng anh

· Idiom

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Giải thích idiom "keep up with the Joneses" tiếng anh

Mang nghĩa "đua đòi, bắt chước theo..."

​=If you say that someone is keeping up with the Joneses, you mean that they are doing something in order to show that they have as much money as other people, rather than because they really want to do it.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • I have a feeling that the youth nowadays tend to keep up with the Joneses. (IELTS TUTOR giải thích:  Tôi có cảm giác rằng giới trẻ ngày nay có xu hướng đua đòi)
  • Their buying a new van is just another attempt to keep up with the Joneses. (IELTS TUTOR giải thích:  Việc họ mua một chiếc xe tải mới cũng chỉ là một nỗ lực khác để cho bằng anh bằng em)
  • It's silly how some people feel they have to keep up with the Joneses! (IELTS TUTOR giải thích:  Thật là lố bịch khi một số người thấy rằng họ cũng cần phải có được những gì mà người khác có!)
  • Many people were holding down three jobs just to keep up with the Joneses.
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE