Giải thích idiom "in the sense that" tiếng anh

· Idiom

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Giải thích idiom "in the sense that" tiếng anh

I. Kiến thức liên quan

IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng từ SENSE trong tiếng anh

II. Giải thích idiom "in the sense that"

Mang nghĩa "theo cái nghĩa là, bởi vì"

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • This homework essay is terrible in the sense that it doesn't make a valid argument = This homework essay is terrible because it doesn't make a valid argument.
  • Socialism is an individualist ideology in the sense that it allows humans to become their true selves. (IELTS TUTOR giải thích: Chủ nghĩa xã hội là hệ tư tưởng của những người theo chủ nghĩa cá nhân (bởi vì/theo cái nghĩa là) nó cho phép con người trở thành cái tôi thật sự của họ)
  • I disagree with him in the sense that he thinks he’s always right, and I know he’s wrong.
  • We can’t get over this hurdle in the sense that it’s created a wedge between our relationship.
  • I love to read horror novels in the sense that I get creeped out by the passages.
  • I think you’re a nice guy in the sense that you do the best you can for everybody.
  • In an interview with CNN he remarked that the relationship between Mary and him is a strange relationship in the sense that her paper was on the opposite side from his views very often. (IELTS TUTOR giải thích: Trong một buổi phỏng vấn trên đài CNN, ông đã nhận xét rằng mối quan hệ giữa ông và Mary là mối quan hệ kỳ lạ vì tờ báo của cô thường xuyên bất đồng quan điểm với ông)
  • I found it funny in the sense that it made me laugh. 

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE