Giải thích idiom "in moderation" tiếng anh

· Idiom

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Giải thích idiom "in moderation" tiếng anh

Mang nghĩa "điều độ"

=If you say that someone does something such as eat, drink, or smoke in moderation, you mean that they do not eat, smoke, or drink too much or more than is reasonable.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  Many adults are able to drink in moderation, but others become dependent on alcohol. 
  • Fats and oils can be used in moderation.
  • What's your idea of eating in moderation? (IELTS TUTOR giải thích: Suy nghĩ của bạn về ăn uống điều độ là gì?) 
  • If you don't have breakfast in moderation, you will have a stomach ache. (IELTS TUTOR giải thích: Nếu ăn sáng không điều độ, bạn sẽ bị đau dạ dày)
  • If you want to live well, you should eat and drink in moderation. (IELTS TUTOR giải thích: Nếu bạn muốn sống tốt bạn phải ăn uống điều độ)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK