Giải thích idiom "go out of business" tiếng anh

· Idiom

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Giải thích idiom "go out of business" tiếng anh

Mang nghĩa "phá sản"

=If a shop or company goes out of business or is put out of business, it has to stop trading because it is not making enough money.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • If we sold food at those prices we’d soon go out of business.
  • The Washington Post can't go out of business. (IELTS TUTOR giải thích: Tờ báo Washington không thể ngừng kinh doanh)
  • Many CEOs believe traditional record stores will soon go out of business. (IELTS TUTOR giải thích: Nhiều giám đốc tin rằng các tiệm bán đĩa nhạc truyền thống sẽ sớm đóng cửa)
  • If they sold food at those prices they'd soon go out of business. (IELTS TUTOR giải thích: Nếu họ bán thức ăn với giá này, họ sẽ sớm vỡ nợ thôi)
  • Thousands of firms could go out of business.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK