Cách dùng "shoot the works​" tiếng anh

· Phrase

Bên cạnh Hướng dẫn đề thi IELTS 21/11/2020 bài WRITING TASK 1 (map) về school library (kèm bài sửa cho HS đi thi), IELTS TUTOR hướng dẫn Cách dùng "shoot the works​" tiếng anh

Mang nghĩa"bỏ hết công sức/tiền bạc/vốn liếng ra để làm gì"

=to use all your money or make the greatest effort you can

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  •  I emptied my bank account and shot the works on a trip to Mauritius.
  • I'll shoot the works on the ring. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi sẽ bỏ hết tiền ra mua nhẫn)
  • We first intended to finish the job in three days, but later we decided to shoot the works and complete it in only one day. (IELTS TUTOR giải thích: Mới đầu chúng tôi định làm xong việc ấy trong ba ngày, nhưng sau đó chúng tôi quyết định dốc hết sức và hoàn thành chỉ trong một ngày)

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0