Giải thích idiom "give/lend a helping hand" tiếng anh

· Idiom

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Giải thích idiom "give/lend a helping hand" tiếng anh

Mang nghĩa "giúp đỡ ai đó"

=to help someone

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • There are millions of Vietnamese people who are willing to lend a hand in preserving and assisting rare and indigenous birds throughout the country.

  • These tax cuts will give industry a helping hand.
  • I must get a porter to lend a hand with the luggage. (IELTS TUTOR giải thích: Tôi phải kiếm một người khuân vác để mang giúp hành lý)
  • The president has asked me to fly out immediately to lend a hand. (IELTS TUTOR giải thích: Giám đốc đã yêu cầu tôi bay ra ngoài để giải quyết vấn đề)
  • Whenever Amber sees Susan washing dishes, she always offers to lend a hand. (IELTS TUTOR giải thích: Bất cứ khi nào Amber thấy Susan rửa chén bát là nó đề nghị giúp một tay)>> IELTS  TUTOR  hướng  dẫn PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE