Giải thích phrasal verb: knock down

· Phrasal Verb

Bên cạnh Giải thích phrasal verb: knock down IELTS TUTOR cũng cung cấp thêm PHÂN TÍCH ĐỀ THI 30/5/2020 IELTS WRITING TASK 2 (kèm bài sửa HS đạt 6.5)

I. "knock down"vừa là phrasal verb nội động từ vừa là phrasal verb ngoại động từ

II. Cách dùng

1. Mang nghĩa"bị (xe cộ...) đâm trọng thương hay mất mạng, đánh gục, làm ai gục ngã"

=If someone is knocked down or is knocked over by a vehicle or its driver, they are hit by a car and fall to the ground, and are often injured or killed.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • He died in hospital after being knocked down by a car. 
  • A drunk driver knocked down and killed two girls.
  • A car knocked him over.
  • I try to knock them all down as well. (IELTS TUTOR giải thích:  Tôi cũng sẽ cố gắng đánh ngã chúng ngã hết)
  • Life will knock us down, but we can choose, whether or not to get back up. (IELTS TUTOR giải thích:  Cuộc sống sẽ đánh gục chúng ta, nhưng chúng ta có thể lựa chọn, từ bỏ hoặc đứng dậy)

2. Mang nghĩa"phá huỷ (toà nhà,...)"

=To knock down a building or part of a building means to demolish it.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • Why doesn't he just knock the wall down?
  • They have since knocked down the shack.

3. Mang nghĩa"giảm giá thật rẻ"

=To knock down a price or amount means to decrease it.

IELTS TUTOR xét ví dụ:

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Cấp tốc

>> Thành tích học sinh IELTS TUTOR với hàng ngàn feedback được cập nhật hàng ngày

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0
Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0