Giải thích idiom "get on like a house on fire" tiếng anh

· Idiom

Bên cạnh HƯỚNG DẪN TỪNG BƯỚC CÁCH LÀM BÀI TẬP MẪU IELTS READING DẠNG FILL IN THE GAP, IELTS TUTOR cung cấp Giải thích idiom "get on like a house on fire" tiếng anh

Mang nghĩa "hợp nhau như trời sinh ra một cặp"

=to become good friends very quickly and have a lot to talk to each other about/If two people get on like a house on fire, they quickly become close friends, for example because they have many interests in common

IELTS TUTOR xét ví dụ:

  • It was hard at first but now we get on like a house on fire
  • They get on like a house on fire. (IELTS TUTOR giải thích: Họ hợp nhau như trời sinh ra một cặp)
  • It was hard at first but now they get on like a house on fire. (IELTS TUTOR giải thích: Lúc đầu thì khó nhưng giờ đây họ nhanh chóng trở nên thân thiết vô cùng)
  • I was worried that they wouldn't like each other but in fact they're getting on like a house on fire.

Các khóa học IELTS online 1 kèm 1 - 100% cam kết đạt target 6.0 - 7.0 - 8.0 - Đảm bảo đầu ra - Thi không đạt, học lại FREE

>> IELTS Intensive Writing - Sửa bài chi tiết

>> IELTS Intensive Listening

>> IELTS Intensive Reading

>> IELTS Intensive Speaking

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK